Maghari Ka - Rommel Guevara

Viewed 163 times


Print this lyrics Print it!

     
Page format: Left Center Right
Direct link:
BB code:
Embed:

Maghari Ka Lyrics

Tugon ng aking puso
Sa inyo Panginoon
Ay mag alay ng papuri

At pagsamba

Dahil sa inyong pagmamahal
Katiyakan sa buhay ko'y taglay
Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko
Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin
Maghari ka ngayon at magpakailanman
(Maghari ka)
Maghari ka ngayon at magpakailanman
(Papalapit sa inyo ang Panginoon)
Ohhh
Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko
Mapalapit sa inyo ang nais kong gawin
Maghari ka ngayon at magpakailanman
(Magpakailanman)
Maghari ka ngayon at magpakailanman

Tugon ng aking puso
Sa inyo Panginoon
Ay mag alay ng papuri
At pagsamba

Dahil sa inyong oagmamahal
katiyakan sa buhay ko'y taglay
Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko
Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin
Maghari ka ngayon at magpakailanman
(Maghari ka)
Maghari ka ngayon at magpakailanman
(Sabay sabay po nating awitin sa ating Diyos, mapalapit sa inyo)
Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko
Napalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin
Maghari ka ngayon at magpakailanman
Maghari ka ngayon at magpakailanman
(Sa huling pagkakataon)
Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko
Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin
Maghari ka ngayon at magpakailanman
Maghari ka ngayon at magpakailanman
Maghari ka ngayon at magpakailanman
(Maghari ka Alleluia)

Lyrics Submitted by Leroy

Lyrics provided by LyricsEver.com